KADRA

 

Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot
Bacic – Gaertner Barbara historia, geografia, WOS
Bartoszek Agnieszka edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Borucka Marta biologia, chemia
Bugaj Anita język polski, logopedia
Bukowska Beata edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, technika
Cebulski Przemysław wychowanie przedszkolne, edukacja dla bezpieczeństwa
Chojnacka Hanna biologia, chemia, geografia, przyroda
Czechowska Ewa edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Dreger Romana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, język angielski
Filipowska Beata język angielski
Filoda Urszula wychowanie fizyczne
Fortuniak – Fleiszar Joanna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika, język polski, szachy
Fryska Lidia matematyka
Garstecka Hanna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna
Jastrząbek Alicja edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, język polski
Kozieł Edyta język niemiecki
Krenz – Przybysz Anna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika, szachy
Ławniczak Maria religia
Majchrzak Anna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Marut Arletta edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, biologia
Maślanka Karina wychowanie fizyczne
Mikołajczak Krystyna fizyka, bibliotekoznawstwo
Mułek Anna informatyka, świetlica
Ochalik – Jabkowska Alina matematyka
Paszkiel Dorota język polski, bibliotekoznawstwo
Pawlak – Telgeren Agnieszka język angielski
Schoener – Wojtowicz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna , logopedia, WDŻ, pedagog   
Siwak Małgorzata historia
Standerska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika
Stypuła Dorota edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, historia
Szewczyk Agnieszka biologia, chemia, technika
Thiem Żaneta edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, informatyka
Wendland Mariusz religia
Wendland Renata matematyka
Zaranek Barbara muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
Zwolińska Izabela WOS
Żelek Mariola geografia

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny tworzą :

  • Publiczne Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa   im. Franciszka Mickiewicza
  • Gimnazjum im. Franciszka Mickiewicza

W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały dla dzieci od 3 do 6 roku życia.

W Szkole Podstawowej funkcjonuje 16 oddziałów od klasy I – VIII

W Gimnazjum zorganizowano 2 oddziały – klas III.

Zespół Szkolno – Przedszkolny  posiada salę komputerową oraz bibliotekę szkolną.

Bazę uzupełnia boisko szkolne, sala gimnastyczna, świetlica i stołówka.