W kręgu matematyki.

W roku szkolnym 2018/2019 sympatycy rachunków i logicznego myślenia mieli możliwość  popularyzowania matematyki, zastosowania zdobytej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności matematycznych.

Chętni uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w konkursach:

  • „MKM -KANGUR 2019

Zgromadził  17 uczestników w trzech kategoriach:

Maluch  (klasa III – 3 uczniów, klasa IV – uczniów),

Beniamin (klasa V – 1 uczeń, klasa VI – 5 uczniów),

Kadet (klasa VIII – 2 uczniów),

Junior (klasa III gimnazjum – 1 uczeń).

Najliczniejszą grupą byli wychowankowie Kl. IV c i VI a.  Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z klasy VI a- Zofia, Wiktoria, Adam i uczennica klasy VIII b – Wiktoria.

  • KONKURS O TYTUŁ „MISTRZA …”- etap szkolny. Zgromadził 19 uczniów z klas VI, VIII, III g.
  • KONKURS O TYTUŁ „MISTRZA …” etap powiatowy.

Do etapu powiatowego zakwalifikowało się czworo wychowanków – Hubert, Zofia, Wiktoria i Bartosz. Uczestnicy uzyskali dyplom finalisty i upominki upamiętniające to wydarzenie.

Ponadto w  klasach VIII a i III b- gimnazjum, w ramach projektu unijnego „Uczeń z pasją”, odbywały się zajęcia rozwijające kompetencje  matematyczne. W zajęciach uczestniczyło 97% wychowanków z wymienionych klas. Ww. działania koordynowała p. Alina O-J.

Kolejny rok uczniowie klas IV – VIII i klas gimnazjalnych uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie pod patronatem GWO, pt. „Lepsza szkoła”.