Zebrania z rodzicami

Data Opis
12.09.2018 Zebrania z rodzicami
23.10.2018 1600 – 1800 – konsultacje z rodzicami
26.11.2018 wywiadówki
10.01.2019 zebrania z rodzicami
06.03.2019 konsultacje
08.05.2019 wywiadówki

Rady Pedagogiczne

Data Opis
30.08.2018 Rada Pedagogiczna organizacyjna
12.09.2018 Rada zatwierdzająca plany pracy
~ 10.2018 Rada Pedagogiczna szkoleniowa
10.01.2019 Rada Pedagogiczna klasyfikująca za I semestr
29.01.2019 Rada Pedagogiczna analizująca za i semestr
~ 03.2019 Rada Pedagogiczna szkoleniowa
13.05.2019 Rada podsumowująca ewaluację wewnętrzną
13.06.2019 Rada Pedagogiczna klasyfikująca roczna
24.06.2019 Rada Pedagogiczna analizująca – roczną pracę dydaktyczno – wychowawczą